iso
 .: 
За нас .: Прием 2014/2015 .: Съобщения за студенти .: Предлагани специалности .: Библиотека .: Проекти .: Академични конкурси .: Контакти
 .:  BG | EN
Център за перманентно обучение
» Счетоводство и контрол
» Бизнес администрация - задочно обучение
» Бизнес администрация - дистанционно обучение
» Бизнес администрация - след професионален колеж
» Мениджмънт на турстически услуги
» Мениджмънт на туристическите услуги - след професионален колеж
» Маркетинг

Център за перманентно обучение

ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА гр. София

Семестър Период Редовна изпитна сесия Поправителна изпитна сесия
ЗИМЕН СЕМЕСТЪР
Задочно обучение
I семестър 23.09.2014 – 10.10.2014 05.01.2015 – 01.02.2015 02.02.2015 – 15.02.2015
III семестър 08.09.2014 – 28.09.2014 05.01.2015 – 01.02.2015 02.02.2015 – 15.02.2015
V семестър 08.09.2014 – 28.09.2014 05.01.2015 – 01.02.2015 02.02.2015 – 15.02.2015
ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР
Задочно обучение
II семестър 04.03.2015 – 22.03.2015 08.06.2015 – 30.06.2015 01.07.2015 – 14.07.2015
IV семестър 23.02.2015 – 15.03.2015 08.06.2015 – 30.06.2015 01.07.2015 – 14.07.2015
VI семестър 23.02.2015 – 15.03.2015 08.06.2015 – 30.06.2015 01.07.2015 – 14.07.2015

Ликвидационна изпитна сесия за всички студенти в периода    15.07.2015 – 31.07.2015г.

 

График начало на учебната 2014 г. след ЦПО гр. София

Семестър Специалност Срок за заплащане на такса Начало Занятия
за I сем. Бизнес администрация
/след професионален колеж/
  08.09.2014г - 11.30 ч.  
за III сем. Бизнес администрация
/след професионален колеж/
07.09.2014 г. 08.09.2014 - 13.30 ч.  
за I сем. Мениджмънт на туристически услуги
/след професионален колеж/
  08.09.2014г – 12.30 ч.  
за III сем. Мениджмънт на туристически услуги
/след професионален колеж/
07.09.2014 г. 08.09.2014 – 14.30 ч.  
за III сем. Бизнес администрация
/само събота и неделя/
27.09.2014 г. 28.09.2014 г. Консултация
за V сем. Бизнес администрация
/само събота и неделя/
20.09.2014 г. 21.09.2014 г. Консултация

* Семестриалните такси се заплащат ЗАДЪЛЖИТЕЛНО по банков път на следната банкова сметка:

 

Първа инвестиционна банка АД
IBAN BG42FINV91501000158610
BIC FINVBGSF

 

Във вносната бележка се пишат задължително: трите имена на студента, факултетния номер и за кой семестър е таксата.


График начало на учебна 2014 г. ЦПО София

 

 

 

Държавен изпит по специалността ЗА  ОКС „професионален бакалавър” на 3.10.2014 /ПЕТЪК/

Срок за записване – 04.09.2014 – 16.09.2014 г.

 

Консултацията за държавния изпит за специалност  БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ  ще се проведе на 29.07.2014Г. ОТ 17.00 часа в аулата

 

Записването за първо явяване става със следните документи:

 

1. Заявление (взема се от Отдел „Студенти и специализанти“);

2. Копие на лична карта;

3. Снимки - 2 броя, матирани;

4. Платена такса  за държавен изпит. Таксата се заплаща задължително в касата на     Колежа след проверка на оценките в Отдел „Студенти и специализанти”;

5. Студентска книжка;

6. Служебна бележка за стаж по специалността (само за специалност Мениджмънт на туристически услуги, взема се от книжарницата на ЕКИУ).

 

Записването за второ и следващо явяване става със следните документи:

 

1. Заявление (взема се от Отдел „Студенти и специализанти“);

2. Платена такса  за държавен изпит (за трето и следващо явяване). Таксата задължително се заплаща в касата на Колежа след проверка на оценките в Отдел „Студенти и специализанти”;

3. Копие на лична карта;

4. Студентска книжка.

 

*Залата и часът ще бъдат обявени след срока за записване.

За допълнителна информация:

·         02/973 28 77

·         0894 40 95 82 - Надя Янкова (инспектор)

·         0893 68 61 51- Лидия Нинова (инспектор)

 

 .................................................................................................................................................................

 

 

ЦЕНТЪР ЗА ПЕРМАНЕНТНО ОБУЧЕНИЕ – СОФИЯ

УЧЕБНА ГОДИНА   2013/2014

 

КОНСУЛТАЦИИ ПРЕДИ ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ

 

Статистика  - консултация – 12.07.2014г – 09.00ч – ЛЗ 202

 

 

 

ЛИКВИДАЦИОННА ИЗПИТНА СЕСИЯ

 

                       ДИСЦИПЛИНА

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

1.Счетоводство на застрахователната дейност

Доц. д-р Д. Фесчиян

13.07.2014

11.00

С 101

2.Мениджмънт на хотелския бизнес

Доц. д-р Ася Пенчева

15.07.2014

            10.00

С 101

3.Английски език -I и II част-задочно обучение

Б. Бозукова, Ж. Живков,

Цв. Черногорова, В. Василева

15.07.2014

            10.00

С 103

4.Въведение в туризма

Доц. д-р Ася Пенчева

15.07.2014

            10.00

С 101

5.Право на ЕС

Проф. Е. Савов

15.07.2014

            11.30

С 103

6.Руски език

   Немски език

И. Георгиева

Т. Великова

15.07.2014

            13.30

С 101

7.Маркетингова политика на фирмата

Проф. д-р Г. Богоев

15.07.2014

Краен срок за предаване на писмени задания

 

8. Корпоративни финанси;

     Икономически анализ

Проф. д-р В.Христов

15.07.2014

            14.30

С 101

9.Предприемачество;

   Основи на управлението

Проф. д-р Св. Ставрев

16.07.2014

            10.00

С 101

10.Анимация в туризма

Ас. Ст. Атанасов

16.07.2014

            12.00

С 101

11. Качество и конкурентноспособност на      туристическия продукт

Проф. д-р Г. Кузмавнов

16.07.2014

Краен срок за предаване на писмени задания

 

12.Маркетингови проучвания

Проф. д-р Г. Богоев

16.07.2014

             13.30

С 101

13.Социална политика на фирмата;

     Финансови релации

Д-р К. Писков

16.07.2014

             15.00

С 101

14.Джоб тренинг;

     Коучинг компетенции за мениджъри

Ас. Е. Христова

17.07.2014

Краен срок за предаване на писмени задания

 

15.Бизнес софтуерни приложения

Гл. ас. Д-р Кр. Стефанова

17.07.2014

            10.00

С 103

16.Софтуерни приложения в туризма

Гл. ас. И. Димитров

17.07.2014

            10.00

С 102

17.Публични комуникации и PR;

     Бизнес етикет;    

     Писмени комуникативни умения;

     Делова кореспонденция

 

Ас. Ан. Бадев

 

17.07.2014

 

            14.00

 

ЛЗ 202

18.Финанси I;

     Публични финанси

Доц. д-р Ив. Соколов

18.07.2014

            10.00

С 101

19. Данъчно облагане и данъчен риск

 

18.07.2014

            10.00

С 101

20.Бизнес план

    Управление на риска и промяната

Д-р Т. Стоянов

18.07.2014

            12.00

С 101

21.Правно регулиране на бизнеса/Основи на     правото/

Гл. ас. Хр. Паунов

18.07.2014

            13.30

С 101

22.Практикум: “Управленски казуси“;

     Практикум “Фирмена култура“

Д-р Й. Каламарис

18.07.2014

Краен срок за предаване на писмени задания

 

23.Търговско право

Доц. Гр. Григоров

19.07.2014

            09.00

С 101

24.Активна корпоративна сигурност

Д-р И. Цанов

19.07.2014

            10.00

С 103

25.Счетоводство на публичния сектор;

     Счетоводни казуси/писмено задание/

Д-р В. Семерджиева

19.07.2014

            11.00

С 101

26.Информационна сигурност;

    Управление на продажбите

Д-р Й. Каламарис

19.07.2014

            12.00

С 101

27.Европейска икономическа и социална      политика

 

 

Проф. д-р Кр. Петков

19 .07.2014 –Краен срок за изпращане на задания ;

ИЗПИТ-29.07.14

 

 

 

 

           16.00

 

 

 

 

С 101

28.Практикум: Маркетингова политика на фирмата

Доц. А. Асенов

19.07.2014

12.00-Краен срок за предаване на курсови работи

 

29. Основни икономически модели

Доц. д-р Хр. Памукчиев

21.07.2014

           10.00

С 101

30.Принципи на маркетинга/ Маркетинг

 

Доц. д-р Цв. Коцев,

Ас. Я. Янкова

21.07.2014

           11.00

С 103

31.Статистика

Проф. д-р Г. Мишев

22.07.2014

          10.00

ЛЗ 202

32. Английски език 1 и 2 част

И.Ирибозова, Н.Стоянова

23.07.2014

          11.00

С 101

33.Практикум:Разработване на Проект по ОП

    Управление на проекти

Ас. В. Чавдарова

26.07.2014

           11.00

С 103

34. Микроикономика, Макроикономика  

Проф. Сн. Найденова,

ас. А. Попов

26.07.2014

           10.00

С 104

35.Организационно поведение;

     Управление на човешки ресурси

Проф. Ж. Генова

26.07.2014

           11.00

С 204

36.  Европейска интеграция

      Бизнес етика

Доц. д-р В. Вацев

26.07.2014

            13.00

С 101

37. Графичен дизайн и реклама

Г. Линков

26.07.2014

Информация в е-клас

 

38. Културен туризъм

Доц. В. Лулански

27.07.2014

           10.00

С 101

39.Приложна математика

Проф. М. Капитанова,

 Гл. ас. Ст. Ангелов

27.07.2014

           10.00

ЛЗ 202

40.Бизнес счетоводство

Доц. П. Паскалев

27.07.2014

           10.00

С 103

41.Счетоводни софтуерни приложения

     Информатика I и II част

Ас. Т. Поподийски

27.07.2014

           11.00

С 101

42.Корпоративно счетоводство

     Теория на счетоводството

     Счетоводство

Доц. д-р Й.Любецка;

ас. Т. Попадийски

 

27.07.2014

 

          

           11.00

 

С 101

43.Икономически теории

     Основни икономически модели

Проф. д-р М. Михайлова

28.07.2014

           11.00

С 101

44.Европейска икономическа и социална политика

Проф. д-р К.Петков

29.07.2014

           16.00

С 101

Следете за актуална информация!

          

·         Таксата за ликвидационна изпитна сесия  се заплащат ЗАДЪЛЖИТЕЛНО по банков път на следната банкова сметка:

Първа Инвестиционна Банка АД

IBAN  BG42FINV91501000158610

BIC  FINVBGSF

Във вносната бележка се пишат задължително

трите имена на студента, факултетният номер и за кой изпит е таксата .

Платежното нареждане се предава  /или изпраща на електронна поща/ задължително в Отдел „Студенти и специализанти“  не по-късно от ТРИ  дни преди датата  на изпита.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новини | Галерия | Студентски форум | Проверка на оценки | Facebook | Проверка на персонален e-mail
Дизайн и разработка © Кодар ООД, 2005-2010