iso
 .: 
За нас .: Прием 2014/2015 .: Съобщения за студенти .: Предлагани специалности .: Библиотека .: Проекти .: Академични конкурси .: Контакти
 .:  BG | EN
Магистърски програми - ВСУ
» Банкова сметка за заплащане на семестриални такси за обучение
» Банкова сметка за заплащане на административни такси
» Счетоводство и контрол
» Финанси
» Мениджмънт и маркетинг на финансовата и банковата дейност
» Мениджмънт и психология
» Финансова и банкова дейност и маркетинг
» Международна икономика и право
» Мениджмънт и международен маркетинг
» Администрация и право
» Администрация и право - ЦПО София
» МЕНИДЖМЪНТ И МЕЖДУНАРОДЕН МАРКЕТИНГ - ЦПО СОФИЯ
» „МЕНИДЖМЪНТ И МАРКЕТИНГ НА ФИНАНСОВА И БАНКОВА ДЕЙНОСТ” – ЦПО СОФИЯ

Магистърски програми - ВСУ

ЕСЕННА СЕСИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ/ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА

Държавният изпит и защита на магистърска теза на студентите от междуинституционалните магистърски програми към ВСУ „Черноризец Храбър“ за специалностите „Счетоводство и контрол”, „Финанси”, „Международен маркетинг”, „Управление и международен маркетинг”, „Управление на проекти, финансирани от фондовете на ЕС”, „Мениджмънт и маркетинг на финансова и банкова дейност“, „Мениджмънт и психология“, „Финансов и банков мениджмънт и маркетинг”, „Международни икономически отношения” ще се проведе на 08 и 09 ноември 2014 г. в академичната база на Колежа в Пловдив.

Точната дата за всяка магистърска програма, начален час и зала ще бъдат обявени допълнително след 20 октомври 2014 г.

 

........................................................................................................................................................................

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ КОЛЕЖ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ И ВАРНЕНСКИЯТ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“

 

Обявяват прием на студенти за учебната 2014/2015 година по следните магистърски програми:

 

За завършилите по професионално направление „Икономика“:

 

  • Финансова и банкова дейност и маркетинг
  • Международен маркетинг

 

Обучението се провежда в академичната база на Колежа в Пловдив

 

За завършилите по професионално направление „Администрация и управление“:

 

  • Мениджмънт и международен маркетинг
  • Мениджмънт и маркетинг на финансова и банкова дейност

 

Обучението се провежда в академичната база на Колежа в София и Пловдив

 

Обучението се провежда в задочна форма. Обучение в редовна форма е възможно при наличие на група от 28 студента.
Продължителност на обучението – 4 семестъра
Семестриална такса за задочна форма на обучение – 850 лева
Семестриална такса за редовна форма на обучение – 900 лева
Форма на завършване – държавен изпит

 

Условие за стартиране на всяка друга магистърска програма, обявена в сайта на Варненския свободен университет, е при група от минимум 28 кандидати за обучение по нея.

 

Документи за кандидатстване:

 

  1. Копие на лична карта.
  2. Копие на диплома за завършено висше образование (за завършилите ЕКИУ не се изисква).
  3. Заявление по образец, получава се от отдел “Студенти и специализанти“.

 

Срок за прием на документи – от 09.10 до 23.10.2014 г.

 

ОБЯВЯВАНЕ НА КЛАСИРАНЕТО – 24.10.2014 Г.

 

Срок за записване след класирането – 25.10.2014 – 29.10.2014 г.

 

За допълнителна информация: 
032 – 69 37 16, 032 – 67 23 62, 0894 62 70 96, 0895 44 18 13, 0893 55 68 60 

02-9372877; 0893 686151

................................................................................................................................................................

 

 

ВАЖНО!!! - за ликвидации

 Временно административните такси и таксите за ликвидационни изпити се заплащат по следната банкова сметка:

Алианц Банк България АД

Титуляр Варненски свободен университет  "Черноризец Храбър"

IBAN BG76BUIN70061025036424

Във вносната бележка се пишат задължително: Магистърски програми ЕКИУ, трите имена на студента, факултетния му номер и за какво е таксата.

 

 

Административна такса:

30 лева за явяване на изпит от предишна учебна година

25 лева за явяване на ликвидационен изпит от текущата учебна година

 

 

ВАЖНО

 

При внасяне на семестриалните такси, студентите редовно обучение, които нямат навършена 26-годишна възраст и не подлежат на здравно осигуряване на друго основание, съгласно Закона за здравното осигуряване, следва да попълнят декларация, която трябва да предадат в отдел „Студенти и специализанти”. Декларацията може да получите на място в Колежа..

На основание чл.40 от ЗЗО за сметка на Републиканския бюджет се осигуряват студенти-редовно обучение до навършване на 26-годишна възраст.

Студенти-първокурсници се осигуряват на това основание от м.Ноември на текущата година.

Новини | Галерия | Студентски форум | Проверка на оценки | Facebook | Проверка на персонален e-mail
Дизайн и разработка © Кодар ООД, 2005-2010