iso
 .: 
За нас .: Прием 2014/2015 .: Съобщения за студенти .: Предлагани специалности .: Библиотека .: Проекти .: Академични конкурси .: Контакти
 .:  BG | EN
Магистърски програми - ВСУ
» Банкова сметка за заплащане на семестриални такси за обучение
» Банкова сметка за заплащане на административни такси
» Счетоводство и контрол
» Финанси
» Международен маркетинг
» Управление и международен маркетинг
» Международни икономически отношения
» Управление на проекти, финансирани от ЕС
» Финансов и банков мениджмънт и маркетинг
» Мениджмънт и маркетинг на финансовата и банковата дейност
» Мениджмънт и психология
» Финансова и банкова дейност и маркетинг
» Международна икономика и право
» Мениджмънт и международен маркетинг
» Администрация и право
» Международен маркетинг - ЦПО, София
» Управление и международен маркетинг - ЦПО, София
» Управление на проекти, финансирани от ЕС - ЦПО, София
» АДМИНИСТРАЦИЯ И ПРАВО - ЦПО София
» МЕНИДЖМЪНТ И МЕЖДУНАРОДЕН МАРКЕТИНГ - ЦПО СОФИЯ
» „МЕНИДЖМЪНТ И МАРКЕТИНГ НА ФИНАНСОВА И БАНКОВА ДЕЙНОСТ” – ЦПО СОФИЯ

Магистърски програми - ВСУ

ЕСЕННА СЕСИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ/ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА

Държавният изпит и защита на магистърска теза на студентите от междуинституционалните магистърски програми към ВСУ „Черноризец Храбър“ за специалностите „Счетоводство и контрол”, „Финанси”, „Международен маркетинг”, „Управление и международен маркетинг”, „Управление на проекти, финансирани от фондовете на ЕС”, „Мениджмънт и маркетинг на финансова и банкова дейност“, „Мениджмънт и психология“, „Финансов и банков мениджмънт и маркетинг”, „Международни икономически отношения” ще се проведе на 08 и 09 ноември 2014 г. в академичната база на Колежа в Пловдив.

Точната дата за всяка магистърска програма, начален час и зала ще бъдат обявени допълнително след 20 октомври 2014 г.

Студентите, явяващи се на защита на магистърска теза, следва да представят магистърската теза до 30.09.2014г. в Учебен отдел в Европейския колеж по икономика и управление – Пловдив и София на хартиен носител, подписана от научния ръководител, в два екземпляра, както и на електронен носител.

Срок за подаване на заявления за допускане до държавен изпит и защита на магистърска теза от 08.09 до 30.09.2014 г./вкл./

Необходими документи при първо явяване:

  1. Хорариумна справка за семестриално завършване;
  2. Заявление за допускане до Държавен изпит по образец в Учебен отдел.
  3. Документ за платена такса;
  4. Снимки за документи – 3 бр. – матирани, размер 3,5/4,5 см, едната снимка да е надписана на гърба с име и факултетен номер;
  5. Копие от лична карта.


Необходими документи при второ явяване:

  1. Заявление за допускане до Държавен изпит по образец в Учебен отдел.

 

ТАКСАТА за Държавен изпит и Защита на дипломна работа е в размер на 540 лв., съгласно утвърдена план-сметка на магистърска програма и се заплаща задължително по банков път на следната банкова сметка:
Първа инвестиционна банка, град Пловдив
BG71FINV91501000246358
BIC: FINVBGSF
Титуляр: Европейски колеж по икономика и управление


Във вносната бележка се пишат задължително трите имена на студента, факултетния номер и такса Държавен изпит/ Дипломна работа.


 

 

ПОЛУЧАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ПРИКЛЮЧИЛА ПРАКТИКА ПО ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ”
ВСУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”

Удостоверенията могат да бъдат получени от отдел ”Студенти и специализанти” срещу личен подпис от 09.07. до 13.07.2014 вкл.

Удостоверенията на студентите от София ще бъдат раздадени в Академичната база в София на 19 и 20 юли 2014

.....................................................................................................................................

ВАЖНО!!! - за ликвидации

 Временно административните такси и таксите за ликвидационни изпити се заплащат по следната банкова сметка:

Алианц Банк България АД

Титуляр Варненски свободен университет  "Черноризец Храбър"

IBAN BG76BUIN70061025036424

Във вносната бележка се пишат задължително: Магистърски програми ЕКИУ, трите имена на студента, факултетния му номер и за какво е таксата.

 

 

Административна такса:

30 лева за явяване на изпит от предишна учебна година

25 лева за явяване на ликвидационен изпит от текущата учебна година

 

 

........................................................................................................................................................

 

"Конспектите за държавен изпит на студентите, които в момента са 4 семестър, и им предстои дипломиране през есента на 2014 г. са публикувани в секцията "Библиотека/Помощни учебни материали".

 


 

 "Информация за Проект "Студентски практики"  

Информация за Европейски стипендии 

 

ВАЖНО

 

При внасяне на семестриалните такси, студентите редовно обучение, които нямат навършена 26-годишна възраст и не подлежат на здравно осигуряване на друго основание, съгласно Закона за здравното осигуряване, следва да попълнят декларация, която трябва да предадат в отдел „Студенти и специализанти”. Декларацията може да получите на място в Колежа..

На основание чл.40 от ЗЗО за сметка на Републиканския бюджет се осигуряват студенти-редовно обучение до навършване на 26-годишна възраст.

Студенти-първокурсници се осигуряват на това основание от м.Ноември на текущата година.

 

 

 ...............................................................................................................................................................

ВАРНЕНСКИЯТ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”

и

ЕВРОПЕЙСКИЯТ КОЛЕЖ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ - ПЛОВДИВ

ПРЕДЛАГАТ

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

За завършили висше образование с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“, професионално направление  АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ:

 

ПЛОВДИВ

1. МЕНИДЖМЪНТ И МЕЖДУНАРОДЕН МАРКЕТИНГ

2. МЕНИДЖМЪНТ И ПСИХОЛОГИЯ 

3. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ФОНДОВЕТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

4. АДМИНИСТРАЦИЯ И ПРАВО

5. МЕНИДЖМЪНТ И МАРКЕТИНГ НА ФИНАНСОВА И БАНКОВА ДЕЙНОСТ

СОФИЯ

1. МЕНИДЖМЪНТ И МЕЖДУНАРОДЕН МАРКЕТИНГ

2. МЕНИДЖМЪНТ И ПСИХОЛОГИЯ

3. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ФОНДОВЕТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

4. АДМИНИСТРАЦИЯ И ПРАВО

5. МЕНИДЖМЪНТ И МАРКЕТИНГ НА ФИНАНСОВА И БАНКОВА ДЕЙНОСТ

 

За завършили висше образование с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“, професионално направление  ИКОНОМИКА:

 

ПЛОВДИВ

1. СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ

 2. ФИНАНСИ

 3. МЕЖДУНАРОДЕН МАРКЕТИНГ

 4. МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И ПРАВО

 5. ФИНАНСОВА И БАНКОВА ДЕЙНОСТ И МАРКЕТИНГ

СОФИЯ

1. СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ

 2. ФИНАНСИ

 3. МЕЖДУНАРОДЕН МАРКЕТИНГ

 4. МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И ПРАВО

5. ФИНАНСОВА И БАНКОВА ДЕЙНОСТ И МАРКЕТИНГ

Срок на обучение – 4 семестъра

Форма на обучение – редовна и задочна

Обучението се провежда в събота и неделя в учебните бази на Европейския колеж по икономика  и управление в

            Пловдив, ул. Задруга № 18                                 София, ж.к. Дружба 1, ул. „5006” № 2

 ЕКИУ, Пловдив     ЕКИУ, София

 

 

Магистърски програми за завършили висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър”:

Счетоводство и контрол

Финанси

Международен маркетинг

Мениджмънт и психология

Управление на проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз

Международна икономика и право

Срокът на обучение е два или три семестъра в зависимост от завършеното професионално направление и специалност.

II. Семестриална такса за учебната 2013/2014 година:

1. Задочна форма на обучение - 700 лв.

2. Редовна форма на обучение - 750 лв. 

Без административни такси. Без такса за дипломиране.

III. УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ

Поради големия интерес към обявените магистърски програми и лимитирания  прием, СРОКЪТ ЗА ЗАПИСВАНЕ е до 15.11.2013 г./включително/.

Документите  са подават в учебните бази на Европейския колеж по икономика и управление в Пловдив, ул. "Задруга" № 18  и/или  в София, ж.к . Дружба1, ул. „5006” № 2

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :

1. Диплома за висше образование (за "професионален бакалавър“ или „бакалавър"). В случай, че дипломата не е издадена, записването се осъществява и при представяне на академична справка.

2. Формуляри за записване по образец (студентска книжка, лична карта, именник и регистрационен лист). Този пакет се осигурява при подаване на документите  в Европейския колеж по икономика и управление.

 

3. Четири снимки - формат 4/5 см.

4. Документ за платена семестриална такса за първи семестър. Таксата се заплаща в касата на Европейския колеж по икономика и управление или по банков път :

Първа инвестиционна банка, Пловдив

IBAN: BG71FINV91501000246358

BIC: FINVBGSF

Титуляр: Европейски колеж по икономика и управление

Сертификати за чужд език или компютърни умения са допълнително предимство при класирането.

IV. Допълнителна информация:

Документи могат да бъдат подавани в двете учебни бази на Европейския колеж по икономика и управление в ПЛОВДИВ и в СОФИЯ, независимо от избраното място за обучение.

Пловдив, ул. "Задруга" № 18, отдел „Студенти и специализанти”

Всеки делничен ден от 9.00 до 18.00 ч., събота и неделя 9.00 до 14.00 ч. и на телефони 032/67 23 62; 69 37 16; 0893/55 68 60; 0893/55 68 61; 0895/44 18 13; 0894/62 70 96

София, жк Дружба 1, Гара Искър, ул. "5006" № 2 отдел „Студенти и специализанти” всеки делничен ден от 09.00 до 18.00 ч., събота и неделя 9.00 до 14.00 ч. и на телефони 02/973 28 77, 0894/40 95 82 и 0893/68 61 51

 

КОНКУРЕНТНИ ПРЕДИМСТВА НА ПРЕДЛАГАНИТЕ МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ

I. БЕЗ АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ. БЕЗ ТАКСА ЗА ДИПЛОМИРАНЕ.

II. Желаещите могат да получат допълнително и Сертификат за педагогическа правоспособност по Икономика и /или Мениджмънт.

III. Магистърските програми предлагат ОЩЕ:

-Стажове и Практикуми в национални и чуждестранни компании;

-Участия в обучението на водещи световни  експерти и учени.

 

Новини | Галерия | Студентски форум | Проверка на оценки | Facebook | Проверка на персонален e-mail
Дизайн и разработка © Кодар ООД, 2005-2010