iso
 .: 
За нас .: Прием 2014/2015 .: Съобщения за студенти .: Предлагани специалности .: Библиотека .: Проекти .: Академични конкурси .: Контакти
 .:  BG | EN
Магистърски програми - ВСУ
» Банкова сметка за заплащане на семестриални такси за обучение
» Банкова сметка за заплащане на административни такси
» Счетоводство и контрол
» Финанси
» Мениджмънт и маркетинг на финансовата и банковата дейност
» Мениджмънт и психология
» Финансова и банкова дейност и маркетинг
» Международна икономика и право
» Мениджмънт и международен маркетинг
» Администрация и право
» Администрация и право - ЦПО София
» МЕНИДЖМЪНТ И МЕЖДУНАРОДЕН МАРКЕТИНГ - ЦПО СОФИЯ
» „МЕНИДЖМЪНТ И МАРКЕТИНГ НА ФИНАНСОВА И БАНКОВА ДЕЙНОСТ” – ЦПО СОФИЯ

Магистърски програми - ВСУ

ЕСЕННА СЕСИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ/ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА

Държавният изпит и защита на магистърска теза на студентите от междуинституционалните магистърски програми към ВСУ „Черноризец Храбър“ за специалностите „Счетоводство и контрол”, „Финанси”, „Международен маркетинг”, „Управление и международен маркетинг”, „Управление на проекти, финансирани от фондовете на ЕС”, „Мениджмънт и маркетинг на финансова и банкова дейност“, „Мениджмънт и психология“, „Финансов и банков мениджмънт и маркетинг”, „Международни икономически отношения” ще се проведе на 08 и 09 ноември 2014 г. в академичната база на Колежа в Пловдив.

Точната дата за всяка магистърска програма, начален час и зала ще бъдат обявени допълнително след 20 октомври 2014 г.

Студентите, явяващи се на защита на магистърска теза, следва да представят магистърската теза до 30.09.2014г. в Учебен отдел в Европейския колеж по икономика и управление – Пловдив и София на хартиен носител, подписана от научния ръководител, в два екземпляра, както и на електронен носител.

Срок за подаване на заявления за допускане до държавен изпит и защита на магистърска теза от 08.09 до 30.09.2014 г./вкл./

Необходими документи при първо явяване:

  1. Хорариумна справка за семестриално завършване;
  2. Заявление за допускане до Държавен изпит по образец в Учебен отдел.
  3. Документ за платена такса;
  4. Снимки за документи – 3 бр. – матирани, размер 3,5/4,5 см, едната снимка да е надписана на гърба с име и факултетен номер;
  5. Копие от лична карта.


Необходими документи при второ явяване:

  1. Заявление за допускане до Държавен изпит по образец в Учебен отдел.

 

ТАКСАТА за Държавен изпит и Защита на дипломна работа е в размер на 540 лв., съгласно утвърдена план-сметка на магистърска програма и се заплаща задължително по банков път на следната банкова сметка:
Първа инвестиционна банка, град Пловдив
BG71FINV91501000246358
BIC: FINVBGSF
Титуляр: Европейски колеж по икономика и управление


Във вносната бележка се пишат задължително трите имена на студента, факултетния номер и такса Държавен изпит/ Дипломна работа.


 

 

ПОЛУЧАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ПРИКЛЮЧИЛА ПРАКТИКА ПО ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ”
ВСУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”

Удостоверенията могат да бъдат получени от отдел ”Студенти и специализанти” срещу личен подпис от 09.07. до 13.07.2014 вкл.

Удостоверенията на студентите от София ще бъдат раздадени в Академичната база в София на 19 и 20 юли 2014

.....................................................................................................................................

ВАЖНО!!! - за ликвидации

 Временно административните такси и таксите за ликвидационни изпити се заплащат по следната банкова сметка:

Алианц Банк България АД

Титуляр Варненски свободен университет  "Черноризец Храбър"

IBAN BG76BUIN70061025036424

Във вносната бележка се пишат задължително: Магистърски програми ЕКИУ, трите имена на студента, факултетния му номер и за какво е таксата.

 

 

Административна такса:

30 лева за явяване на изпит от предишна учебна година

25 лева за явяване на ликвидационен изпит от текущата учебна година

 

 

........................................................................................................................................................

 

"Конспектите за държавен изпит на студентите, които в момента са 4 семестър, и им предстои дипломиране през есента на 2014 г. са публикувани в секцията "Библиотека/Помощни учебни материали".

 

ВАЖНО

 

При внасяне на семестриалните такси, студентите редовно обучение, които нямат навършена 26-годишна възраст и не подлежат на здравно осигуряване на друго основание, съгласно Закона за здравното осигуряване, следва да попълнят декларация, която трябва да предадат в отдел „Студенти и специализанти”. Декларацията може да получите на място в Колежа..

На основание чл.40 от ЗЗО за сметка на Републиканския бюджет се осигуряват студенти-редовно обучение до навършване на 26-годишна възраст.

Студенти-първокурсници се осигуряват на това основание от м.Ноември на текущата година.

Новини | Галерия | Студентски форум | Проверка на оценки | Facebook | Проверка на персонален e-mail
Дизайн и разработка © Кодар ООД, 2005-2010