iso
 .: 
За нас .: Прием 2014/2015 .: Съобщения за студенти .: Предлагани специалности .: Библиотека .: Проекти .: Академични конкурси .: Контакти
 .:  BG | EN
Магистърски програми - ВСУ
» Банкова сметка за заплащане на семестриални такси за обучение
» Банкова сметка за заплащане на административни такси
» Счетоводство и контрол
» Финанси
» Мениджмънт и маркетинг на финансовата и банковата дейност
» Мениджмънт и психология
» Финансова и банкова дейност и маркетинг
» Международна икономика и право
» Мениджмънт и международен маркетинг
» Администрация и право
» Администрация и право - ЦПО София
» МЕНИДЖМЪНТ И МЕЖДУНАРОДЕН МАРКЕТИНГ - ЦПО СОФИЯ
» „МЕНИДЖМЪНТ И МАРКЕТИНГ НА ФИНАНСОВА И БАНКОВА ДЕЙНОСТ” – ЦПО СОФИЯ

Магистърски програми - ВСУ

 

ЕСЕННА СЕСИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ/ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

 

ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ПО СЛЕДНИЯ ГРАФИК:

08.11.2014 (събота)

ПН „ИКОНОМИКА“

Магистърска програма

Начален час

Зала

Счетоводство и контрол

 

 

9.30

 

2

Финанси

 

 

ПН “Администрация и управление“

Магистърска програма

Начален час

Зала

Управление и международен маркетинг (списък на студентите.pdf)

 

 

9.30

 

 

1

Мениджмънт и психология

Европейска администрация

Управление на проекти, финансирани от фондовете на ЕС

 

09.11.2014 г.(неделя)

ПН „ИКОНОМИКА“

Магистърска програма

Начален час

Зала

Международен маркетинг(списък на студентите .pdf)

 

 

9.30

 

2

Международни икономически отношения

Финанси-Финансов и банков мениджмънт и маркетинг

 

ПН “Администрация и управление“

Магистърска програма

Начален час

Зала

 

Управление и международен маркетинг (списък на студентите .pdf)

 

 

9.30

 

 

1

Мениджмънт и маркетинг на финансовата и банкова дейност

  

 

 

ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

 

Магистърска програма

1.     Счетоводство и контрол (списък на студентите по дати.pdf)

2.     Финанси (списък на студентите по дати.pdf)

3.     Финанси-Финансов и банков мениджмънт и маркетинг (списък на студентите по дати.pdf)

4.     Международен маркетинг (списък на студентите по дати.pdf)

 

Магистърска програма

1.     Управление и международен маркетинг(списък на студентите по дати.pdf)

2.     Мениджмънт и психология(списък на студентите по дати.pdf)

3.     Мениджмънт и маркетинг на финансовата и банкова дейност(списък на студентите по дати.pdf)

4.     Управление на проекти, финансирани от фондовете на ЕС(списък на студентите по дати.pdf)

5.     Европейска администрация(списък на студентите по дати.pdf)

 

 

 

........................................................................................................................................................................

КЛАСИРАНЕ НА СТУДЕНТИ ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ И  МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

НА ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“

                                                                                                                                                                                         

Списъци на приетите студенти по професионални направления:

 

1.       ПН „Администрация и управление“– Пловдив (PDF Файл)

 

2.       ПН „Администрация и управление“– София (PDF Файл)

 

3.       ПН „Икономика“ (PDF Файл)

 

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ – 25.10.2014 до 27.10.2014 г. вкл.

Документи за записване:

1.       Именник – попълва се в учебен отдел на Колежа.

2.       Студентска книжка – попълва се в учебен отдел на Колежа.

3.       Четири снимки 3,5/4,5 см, матирани.

4.       Копие на лична карта.

5.       Семестриална такса за обучение 850 лева, внася се при записване в Касата на Колежа.

 

 

 

За допълнителна информация:

 

Пловдив 032 – 69 37 16, 032 – 67 23 62, 0894 62 70 96, 0895 44 18 13, 0893 55 68 62

  София  02 – 9732877, 0893 686 151 , 0894 409 582

 

 

 


.

 

ВАЖНО!!! - за ликвидации

 Временно административните такси и таксите за ликвидационни изпити се заплащат по следната банкова сметка:

Алианц Банк България АД

Титуляр Варненски свободен университет  "Черноризец Храбър"

IBAN BG76BUIN70061025036424

Във вносната бележка се пишат задължително: Магистърски програми ЕКИУ, трите имена на студента, факултетния му номер и за какво е таксата.

 

 

Административна такса:

30 лева за явяване на изпит от предишна учебна година

25 лева за явяване на ликвидационен изпит от текущата учебна година

 

 

ВАЖНО

 

При внасяне на семестриалните такси, студентите редовно обучение, които нямат навършена 26-годишна възраст и не подлежат на здравно осигуряване на друго основание, съгласно Закона за здравното осигуряване, следва да попълнят декларация, която трябва да предадат в отдел „Студенти и специализанти”. Декларацията може да получите на място в Колежа..

На основание чл.40 от ЗЗО за сметка на Републиканския бюджет се осигуряват студенти-редовно обучение до навършване на 26-годишна възраст.

Студенти-първокурсници се осигуряват на това основание от м.Ноември на текущата година.

Новини | Галерия | Студентски форум | Проверка на оценки | Facebook | Проверка на персонален e-mail
Дизайн и разработка © Кодар ООД, 2005-2010